English

ABOUT AWAC People Alper Özmaden

Cemil SapmazCemil SAPMAZ
Eskişehir’de doğdu. Ortaokulu Antalya Hızırreis Ortaokulu’nda, Lise eğitimini ise Antalya Lisesi’nde tamamladı. Lisans derecesini 1987 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümünden, Yüksek Lisans derecesini ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Programından aldı. Özel bir şirkette 1,5 yıl İngilizce Tercüman olarak çalıştı. Askerlik hizmetini de İngilizce Tercüman olarak tamamladı. English Fast Dershanesi’nde 1 yıl İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı. 6 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 5 yıl da Ankara’da çeşitli kolejlerde İngilizce Öğretmeni olarak görev yaptı. Şu anda, 2003’ten bu yana Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda İngilizce Okutmanı olarak çalışmakta ve ayrıca halen Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM)’da Danışman olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri:
e-mail: cemil.sapmaz@atilim.edu.tr
Tel: (0312) 586 84 30