English

AYDAM Hakkında Genel bilgi

Akademik yazım destek sistemimizin temel öğelerinden biri dil uygulamalarını (İngilizce) gözeten birebir danışmanlık seansları sunmaktır. Danışmanlık seansı esnasında, daha önceden herhangi bir akademik amaçla hazırlamış olduğunuz bildiri, yayın, proje metni ya da makale taslağı gibi metinleri bir AYDAM danışmanıyla birebir inceleyerek güçlü olduğunuz ya da geliştirmeniz gereken alanları tespit edebilme fırsatına sahip olacaksınız.