English

AYDAM Hakkında Ne Yapabiliriz ?

Sizin için ne yapabiliriz:
Merkez danışmanlarıyla bağlantılı olarak, öğretim elemanlarına bire bir özel destek sağlanır. Herhangi bir fakülteye bağlı akademik personel grupları kendi ilgi alanları doğrultusunda özel bir konu üzerine topluca danışmanlığa katılabilirler. Bu gibi ihtiyaçlar sebebiyle, akademik ve/veya dil becerileri üzerine yoğunlaşan konferanslar ya da çalıştaylar da düzenlenebilir.

Atılım Üniversitesi’nde yüksek-lisans ve doktora başvuruları için yazılmış mektup ve özgeçmiş vb. gibi kariyer-odaklı metinleri de danışmanınızla tartışabilirsiniz.

Merkezimizin sunduğu ek hizmetler sizden gelen talepler üzerine verilir. Bu hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

AYDAM Kütüphane Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüttüğü seminerlere tüm Atılım Üniversitesi Akademik personelinin katılımını bekliyor. Seminer konuları şunlardır:

 

(Başka konuları önerebileceğiniz “Öneri Formu”nu doldurmak için tıklayınız.)