English

Başvuru Danışmanların Yerleri

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Erton
AYDAM Müdürü
Hukuk Fakültesi, Z-07
Tel: 586 (8051)

Payam Paul Danesh
Danışman
Hukuk Fakültesi, Z-07
Tel: 586 (8050)

Dr. Öğretim Üyesi Kuğu Tekin
Danışman
Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: 586 (8638)

Araş. Gör. Simla Kötüz
Danışman
Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: 586 (8250)

Dr. Gülay Gülpınar Özoran
Danışman
Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: 586 (8760)

Dr. Duygu Serdaroğlu
Danışman
Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: 586 (8237)

Verda Çakmak
Danışman
YDYO, Hazırlık Okulu
Tel: 586 (8533)